Dobrý den, dnes je a svátek má

Přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy

 - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

DNE 24.5.2018 od 7:30 do 13:00 - oblast ul. ke Štukyním po č.p.148 a 83, Záhumenice od č.p. 299 po č.p. 286

od 8:00 do 15.30 - oblast Panelová od hlavní č.p. 31 a 124 po č.p. 180 a 224

od 8:00 do 12:00 - oblast jížní část od č.p.155 a 112 na ul. Záhumenice, od č.p. 31 a 123 od ul. Hlavní až po č.p. 214

DNE 29.5.2018 od 7:30 do 15:30 - oblast ul. Ke Štukyním po č.p. 148 a 83, Záhumenice od č.p. 299 po č.p. 286.

            

                                                                    

Den otevřených dveří - Hustopeče

SKMBT_C224e18051109300

Nabídka prodeje

 Sady Nosislav oznamují, že prodej jablek bude probíhat v květnu do vyprodání zásob.

V nabídce jsou jablka Golden, Idared, Jonaprince, Šampion a jablečné mošty.

Telefonní číslo: 607 007 963      

          

                                    


Kalendář svozu odpadů 2018

SKMBT_C224e18010408540

Změna provozovatele veřejného vodovodu

Vážení občané,

jak již víte z informací obecního úřadu a z dopisu VaK Břeclav naše obec vypověděla k 31.12.2017 smlouvu o provozování vodovodu s touto společností. Hlavním důvodem je to, že již v roce 2012 došlo k dohodě obcí Borkovany, Šitbořice a Nikolčice o zajištění kvalitnější vody z Vírské přehrady. Dalším důvodem bylo i to, že vedení břeclavské společnosti odmítalo jakoukoliv diskuzi o tom, že by obcím měli platit nájemné za používání naší vodovodní sítě k dopravě jejich vody. Úsilí o přepojení na jinou vodárenskou soustavu spěje nyní do zdárného konce. V dnešních dnech začíná výstavba vodovodního přivaděče z Těšan do vodojemu Šitbořice, odkud k nám nyní teče voda. Práce na přivaděči budou ukončeny v květnu roku 2018. Poté bude vodovodní síť v těchto třech obcích odpojena od vodovodní sítě VaK Břeclav a napojena na síť Vodárenské akciové společnosti, a.s. Brno.

Možná se teď ptáte, proč se smlouvy s novým provozovatelem přepisují už teď, když fyzicky budeme vodu z Víru brát až v průběhu roku? Pro všechny zainteresované firmy a obce je přechod na přelomu roku výhodnější z hlediska účetnictví a inventarizace.

Pro Vás jako koncové odběratele, plyne z toho všeho pouze jediná „povinnost“, a to, podepsání smlouvy s novým provozovatelem vodovodní sítě.

Cena vodného pro příští rok se nemění a zůstává na stejné výši jako letos, tj. 43,70 Kč/m3.

Spolu s tímto dopisem Vám byl do schránek doručen i dopis od VAS, a.s., ve kterém najdete „Podklad pro uzavření smlouvy na dodávku vody“ a dopis s vysvětlením, jak s tímto formulářem dále zacházet.

Případné další dotazy ohledně dodávek vody Vám rádi zodpovíme osobně na OU nebo  telefonicky .

upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí

Společnsot ČEPS a. s. jakožto vlastník a provozovatel vedení zvlášť a velmi vysokého napětí vyzývá vlastníky či uživatele pozemků, aby odstranili a oklestili stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedení přenosové soustavy. Více informací ZDE

Jídelní lístek - obecní hostinec Nikolčice

SKMBT_C224e18051617131
SKMBT_C224e18051617130

Řezbářské sympózium Rajhradice

SKMBT_C224e18050916590

Oznámení občanům

 

MUDr. Medek oznamuje:

v týdnu od 21.5. do 26.5.2018 z důvodu dovolené neordinuje.

Akutní stavy ošetří MUDr. Bártlová - PO, ST, Pá ve Velkých Němčicích do 12 hodin.

Telefonní číslo 519 417 220.

ÚT, ČT v Uherčicích do 12 hodin. Telefonní číslo 519 418 367.

 od 17 hodin LSPP Hustopeče, tel. číslo 519 407 310, RZP 155.

Zdravotní sestra bude na ambulanci přítomna PO, ST, ČT vždy od 7:00 do 12:00 hodin.


Společnost ZEMOS a.s. Velké Němčice nabízí výkopové práce,

nakládku, práce se svahovou lžicí,

práce s bouracím kladivem s traktorbagrem NH B115C. Ceník za naše služby je orientační

Bližší info na kontaktu:  775 388 922

TRAKTORBAGR

VO

Čas

Sazba Kč

Přejezd

Za 1 hod.

640

Práce

Do 1 hod.

800

 

1 - 8 hod.

750

 

Nad 8 hod.

700

 

OSSZ informuje

Okresní správa sociálního zabezpečení připomíná, že zaměstnanci, kteří provádí kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, jsou povinni prokázat se průkazem s fotografií, kterou vydal orgán nemocenského pojištění.

        

Upozornění

Upozorňujeme občany, že na hřbitov je vstup se psy zakázán.

Z důvodu velkého množství stížností občanů na volně pobíhající psy žádáme jejich majitele, aby dohlédli na své mazlíčky. Bohužel se vyskytují situace, kdy dochází k usmrcování hospodářských zvířat takto volně pobíhajícími psy. Bude- li odhalen majitel takového psa, bude celá věc předána přestupkové komisi.

Upozorňujeme občany, že vstup na víceúčelové hřiště bez vědomí správce je zakázán.

Žádáme občany, kteří mají na svých předzahrádkách keře a stromy zasahující do chodníků a místních komunikací, aby je upravili do výše dvou metrů tak, aby nebránili volnému pohybu po celé šířce chodníku či komunikace.

zákaz vstupu se psy

Místní poplatky

Místní poplatek za odpady a poplatek ze psa se na obecním úřadě Nikolčice bude vybírat od 1.2.2018. Sazba poplatku je stejná jako v loňském roce a to 500 Kč u poplatku za odpad za osobu a rok a 100 Kč u poplatku ze psa prvního a 150 Kč za psa druhého a každého dalšího. Poplatky jsou splatné jednorázově a to nejpozději do 30.4.2018. Poplatek za odpady, který byl zaplacen až po datu splatnosti se zvyšuje každý měsíc o 100 Kč. Více informací ZDE 
Poplatky lze od 1.2.2018 uhradit bankovním převodem na účet číslo 5327651/0100, VS 1340, SS = číslo popisné

Obsah pravé strany

Kontakt

Obec Nikolčice
Nikolčice 85
691 71 Nikolčice

podatelna@nikolcice.cz
775 118 599

ucetni@nikolcice.cz
776 440 194

starosta@nikolcice.cz
723 723 655

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
12:30 - 16:00
Středa    08:00 - 12:00
12:30 - 17:00

Anketa

E.ON - kontakt v případě poruchy

Elektřina 800 22 55 77

Plyn 1239

Obec Nikolčice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti