Dobrý den, dnes je a svátek má

Úvodní strana

Jídelní lístek - obecní hostinec Nikolčice

OSSZ INFORMUJE

Okresní správa sociálního zabezpečení připomíná,

že zaměstnanci, kteří provádí kontrolu dodržování režimu

dočasně práce neschopného pojištěnce,

 jsou povinni prokázat se průkazem s fotografií,

kterou vydal orgán nemocenského pojištění.

Kalendář svozu odpadů

Kalendář svozu odpadů 2019
Kalendář svozu odpadu 2019

Upozornění

Upozorňujeme občany, že na hřbitov je vstup se psy zakázán.

Z důvodu velkého množství stížností občanů na volně pobíhající psy žádáme jejich majitele, aby dohlédli na své mazlíčky. Bohužel se vyskytují situace, kdy dochází k usmrcování hospodářských zvířat takto volně pobíhajícími psy. Bude- li odhalen majitel takového psa, bude celá věc předána přestupkové komisi.

Upozorňujeme občany, že vstup na víceúčelové hřiště bez vědomí správce je zakázán.

Žádáme občany, kteří mají na svých předzahrádkách keře a stromy zasahující do chodníků a místních komunikací, aby je upravili do výše dvou metrů tak, aby nebránili volnému pohybu po celé šířce chodníku či komunikace.

zákaz vstupu se psy

Místní poplatky

Místní poplatek za odpady a poplatek ze psa se na obecním úřadě Nikolčice bude vybírat od 24.2.2020. Sazba poplatku je stejná jako v loňském roce a to 500 Kč u poplatku za odpad za osobu a rok a 100 Kč u poplatku ze psa prvního a 150 Kč za psa druhého a každého dalšího. Poplatky jsou splatné jednorázově a to nejpozději do 30.4.2020. Poplatek za odpady, který byl zaplacen až po datu splatnosti se zvyšuje každý měsíc o 100 Kč.
Poplatky lze od 24.2.2020 uhradit bankovním převodem na účet číslo 5327651/0100, VS 1340-odpady,VS 1341-pes, SS = číslo popisné.

Zároveň se budou vyplácet i odměny za třídění odpadu za rok 2019.

Nabídka prodeje


Obsah pravé strany

Kontakt

Obec Nikolčice
Nikolčice 85
691 71 Nikolčice

podatelna@nikolcice.cz
775 118 599

ucetni@nikolcice.cz
776 440 194

starosta@nikolcice.cz
723 723 655

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
12:30 - 16:00
Středa    08:00 - 12:00
12:30 - 17:00

Anketa

E.ON - kontakt v případě poruchy

Elektřina 800 22 55 77

Plyn 1239

Obec Nikolčice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti