Dobrý den, dnes je a svátek má

Úvodní strana

Jídelní lístek - obecní hostinec Nikolčice

Upozornění

Upozorňujeme občany, že na hřbitov je vstup se psy zakázán.

Z důvodu velkého množství stížností občanů na volně pobíhající psy žádáme jejich majitele, aby dohlédli na své mazlíčky. Bohužel se vyskytují situace, kdy dochází k usmrcování hospodářských zvířat takto volně pobíhajícími psy. Bude- li odhalen majitel takového psa, bude celá věc předána přestupkové komisi.

Upozorňujeme občany, že vstup na víceúčelové hřiště bez vědomí správce je zakázán.

Žádáme občany, kteří mají na svých předzahrádkách keře a stromy zasahující do chodníků a místních komunikací, aby je upravili do výše dvou metrů tak, aby nebránili volnému pohybu po celé šířce chodníku či komunikace.

Kontejnery na BIOODPAD

V obci jsou umístěny dva kontejnery na "bioodpad". Jeden je umístěn nad obchodem Jednoty a druhý je pod kostelem u fotbalového hřiště. Kontejnery slouží na ukládání bioodpadu, který se nevejde do Vašich kompostérů - větve ze stromů, křoví, tráva apod.


OÚ Nikolčice-Omezení úředních hodin
zákaz vstupu se psy

Místní poplatky

Místní poplatek za odpady a poplatek ze psa se na obecním úřadě Nikolčice bude vybírat od 24.2.2020. Sazba poplatku je stejná jako v loňském roce a to 500 Kč u poplatku za odpad za osobu a rok a 100 Kč u poplatku ze psa prvního a 150 Kč za psa druhého a každého dalšího. Poplatky jsou splatné jednorázově a to nejpozději do 30.4.2020. Poplatek za odpady, který byl zaplacen až po datu splatnosti se zvyšuje každý měsíc o 100 Kč.
Poplatky lze od 24.2.2020 uhradit bankovním převodem na účet číslo 5327651/0100, VS 1340-odpady,VS 1341-pes, SS = číslo popisné.

Zároveň se budou vyplácet i odměny za třídění odpadu za rok 2019.

Nabídka prodeje


OSSZ INFORMUJE

Okresní správa sociálního zabezpečení připomíná, že zaměstnanci, kteří provádí kontrolu dodržování režimu

dočasně práce neschopného pojištěnce, jsou povinni prokázat se průkazem s fotografií,

kterou vydal orgán nemocenského pojištění.

OSSZ Břeclav oznamuje, ze oddělení důchodového pojištění OSSZ Břeclav bude

od 29.6.2020, z důvodu proklientského přístupu a úzké spolupráce s oddělením lékařské

posudkové služby OSSZ Břeclav,přestěhováno do kancelářských prostor v 2.NP v budově nádraží

Českých drah v Břeclavi, na adrese Sady 28.října 248/8, Břeclav

Kalendář svozu odpadů

Obsah pravé strany

Kontakt

Obec Nikolčice
Nikolčice 85
691 71 Nikolčice

podatelna@nikolcice.cz
775 118 599

ucetni@nikolcice.cz
776 440 194

starosta@nikolcice.cz
723 723 655

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
12:30 - 16:00
Středa    08:00 - 12:00
12:30 - 17:00

Anketa

E.ON - kontakt v případě poruchy

Elektřina 800 22 55 77

Plyn 1239

Obec Nikolčice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti